แกลลอรี่ - ชป.ประชุติดตามและขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ