แกลลอรี่ - เข้าพบนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาการชลประทานจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืน