แกลลอรี่ - ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา