แกลลอรี่ - ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ จ.พะเยา