แกลลอรี่ - เย็นวันนี้ (14 พ.ย. 63) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน